TRƯỜNG PHỔ THÔNG DÂN TỘC NỘI TRÚ TỈNH BẮC KẠN

          Ngày 03/6/1991 Uỷ ban nhân dân tỉnh Bắc Thái có Quyết định 179/UB-QĐ về việc thành lập Trường PTDT nội trú tỉnh Bắc Thái; Năm 1997 tỉnh Bắc Kạn được tái thành lập, trường được mang tên là “Trường PTDT nội trú tỉnh Bắc Kạn”.

          Nhà trường có nhiệm vụ giáo dục, đào tạo con em các dân tộc vùng sâu, vùng xa, vùng có điều kiện KT-XH đặc biệt khó khăn, góp phần tạo nguồn đào tạo cán bộ người dân tộc thiểu số cho tỉnh và đất nước.

          Nhà trường quản lý HS tại tập thể nội trú 24/24 giờ trong ngày, tổ chức dạy văn hoá phổ thông, giáo dục chính trị tư tưởng đạo đức, tác phong, ý thức đoàn kết cộng đồng, giữ gìn bản sắc văn hoá dân tộc, rèn luyện kỹ năng sống…

Đồng thời tổ chức nuôi dưỡng, chăm sóc sức khoẻ, tổ chức các hoạt động văn hoá, văn nghệ, thể dục, thể thao… để các em phát triển toàn diện, sau khi tốt nghiệp THPT có điều kiện học tập tiếp để trở thành cán bộ…

          Gần 20 năm xây dựng, nhà trường đã không ngừng phát triển và có được những thành tích quan trọng, nhiều thế hệ học sinh ra trường, học tiếp ở các trường ĐH, CĐ, TCCN… trở thành cán bộ công tác ở nhiều lĩnh vực.

          Được sự quan tâm đầu tư của Nhà nước, cơ sở vật chất, trang thiết bị...của nhà trường ngày hoàn thiện và đầy đủ đáp ứng được nhu cầu dạy, học.

          Trong thời gian tiếp theo, nhà trường tiếp tục xây dựng đội ngũ, đầu tư  cơ sở vật chất, trang thiết bị, mở rộng quy mô đào tạo, nâng cao chất lượng GD… phấn đấu đạt trường chuẩn quốc gia, đáp ứng nhu cầu giáo dục - đào tạo con em các dân tộc, góp phần tạo nguồn nhận lực cho tỉnh và đất nước.

                                   TRƯỜNG PTDT NỘI TRÚ BẮC KẠN