Ban lãnh đạo
 • Hà Nhân Hưởng
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Hiệu trưởng
  • Điện thoại:
   0976 841 563
  • Email:
   hanhanhuong@gmail.com
 • Nguyễn Thị Chinh
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Phó hiệu trưởng
  • Điện thoại:
   0915600057
  • Email:
   c3dtnoitru@backan.edu.vn
 • Ma Thị Thái
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Phó hiệu trưởng
  • Điện thoại:
   0986019709
  • Email:
   Mathithai@backan.edu.vn
 • Hoàng Long Dũng
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Phó hiệu trưởng
  • Điện thoại:
   0987843637

Bản quyền © 2017 thuộc Trường PTDT Nội trú Bắc Kạn

Địa chỉ :Tổ 17 phường Sông Cầu, thành phố Bắc Kạn

Điện thoại: 0209 3 870 327

Email: c3dtnoitru@backan.edu.vn