Sunday, 09/08/2020 - 15:09|
TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CHÍNH THỐNG TRƯỜNG PHỔ THÔNG DÂN TỘC NỘI TRÚ TỈNH BẮC KẠN

Tài nguyên chia sẻ

 • TÀI NGUYÊN THAM KHẢO
  | Trường PTDT Nội trú Bắc Kạn | 214 lượt tải | 1 file đính kèm
 • Kế hoạch bộ môn Toán 12 CB
  | Admin | 160 lượt tải | 1 file đính kèm
 • Giáo án thi giảng năm 2011
  | Admin | 214 lượt tải | 1 file đính kèm
 • Trình chiếu Powerpoint bài giảng hay
  | Admin | 180 lượt tải | 1 file đính kèm
 • Kế hoạch hoạt động của trường năm 2010 - 2011
  | Admin | 216 lượt tải | 1 file đính kèm