Wednesday, 12/08/2020 - 01:46|
TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CHÍNH THỐNG TRƯỜNG PHỔ THÔNG DÂN TỘC NỘI TRÚ TỈNH BẮC KẠN
Văn bản của trường
Văn bản liên quan
Ngày ban hành:
02/07/2020
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực