Đoàn thanh niên trường PTDT nội trú tỉnh tham gia thi đấu bóng chuyền hơi chào mừng thành công đại hội Đoàn TNCS Hồ Chí Minh các cơ quan tỉnh lần thứ V nhiệm kỳ 2017-2022

Ngày 04-05/8/2017 Đoàn thanh niên trường PTDT nội trú tỉnh tham gia thi đấu bóng chuyền hơi chào mừng thành công đại hội Đoàn TNCS Hồ Chí Minh các cơ quan tỉnh lần thứ V nhiệm kỳ 2017-2022;

                                                                  ĐTN- Trường PTDT nội trú tỉnh Bắc Kạn

Bài tin liên quan

Bản quyền © 2017 thuộc Trường PTDT Nội trú Bắc Kạn

Địa chỉ :Tổ 17 phường Sông Cầu, thành phố Bắc Kạn

Điện thoại: 0209 3 870 327

Email: c3dtnoitru@backan.edu.vn