Ngoại khóa An toàn giao thông năm 2016

Ngày 21/9/ 2016 trường PTDT nội trú tỉnh Bắc Kạn đã tổ chức "Ngoại khóa An toàn giao thông năm 2016" với sự tham gia của toàn thể cán bộ giáo viên, nhân viên và các em học sinh trong nhà trường.

Bài tin liên quan

Bản quyền © 2017 thuộc Trường PTDT Nội trú Bắc Kạn

Địa chỉ :Tổ 17 phường Sông Cầu, thành phố Bắc Kạn

Điện thoại: 0209 3 870 327

Email: c3dtnoitru@backan.edu.vn